skip to Main Content

De praktijk

De praktijk bevindt zich op de begane grond en is toegankelijk voor mensen die slecht ter been zijn. Een kleine reis-rolstoel kan naar binnen, het toilet is niet extra uitgerust voor minder-valide personen.

Ik ben aanwezig van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 18.00 uur. Behandeling vindt plaats na afspraak.

Tijdens de behandelingen zal ik mijn telefoon niet beantwoorden, maar wanneer je een boodschap achterlaat, dan bel ik je later terug.

Beroepsvereniging

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Werkgroep van Praktizijns in de natuurlijke geneeskunst (NWP). De NWP ziet toe op waarborging van de kwaliteit van de therapeut door de eisen die zij aan haar leden stelt, ten aanzien van praktijkvoering, bijscholing, dossiervorming etc. Op de site van de beroepsvereniging NWP kun je meer informatie vinden.

Reizen en parkeren

De Anna Paulownastraat is een weg met eenrichtingsverkeer, de praktijk bevindt zich tussen de Laan van Meerdervoort en het Anna Paulownaplein in. Voor de deur is het betaald parkeren a EUR 1,70 per uur.

Met het openbaar vervoer zijn er diverse opties, tram 1, 17 en bus 24 stoppen allen op een paar minuten lopen van de praktijk. Voor exacte gegevens verwijs ik graag door naar www.9292.nl

Tarieven

Het tarief is afhankelijk van de duur van het consult:

Intake-consult 1u 25 min € 108,-

Vervolgconsulten:

Lang-consult 1u 25 min € 108,-
Acupunctuur 55 min € 80,-
Acupunctuur 25 min € 45,-

Welk consult we als vervolg afspreken is afhankelijk van de klachten en jouw wensen. We spreken dit met elkaar af. Bovengenoemde bedragen kunnen direct na de behandeling per pin worden voldaan. Je krijgt achteraf de declaratie per e-mail toegestuurd.

Wanneer je niet in staat bent om de afspraak na te komen, wordt je verzocht dit uiterlijk 24 uur van tevoren te melden, anders kunnen er kosten in rekening worden gebracht.

Vergoedingen door zorgverzekeraars

Acupunctuur valt onder alternatieve therapie. Om voor vergoeding in aanmerking te komen is een aanvullende verzekering nodig en moet mijn praktijk aangesloten zijn bij een door jouw zorgverzekering erkende beroepsvereniging. Diverse zorgverzekeraars vergoeden de behandelingen voor een (behoorlijk) deel. Om zeker te zijn van vergoedingsmogelijkheden is raad ik je aan om vooraf contact met je zorgverzekeraar op te nemen.

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als behandelend therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO). Dit dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en eventueel gegevens die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.
Ik doe mijn best om de privacy te waarborgen, dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met persoonlijke en medische gegevens, en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens
 • als jouw behandelend therapeut als enige toegang heb tot de gegevens in jouw dossier
 • een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) heb

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing
 • Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van persoonlijke gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om toestemming vragen.

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij de zorgverzekeraar.
Hieronder vallen:

 • Naam, adres en woonplaats
 • Klantnummer en geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling,
  bijvoorbeeld 24104 ‘Acupunctuur’
Back To Top